2 Die 4    
Follow Me Down  
Devil's In (Let Devil In)    
Diablo De Luxe
Don't Need At All    
Unsaid    
Misgiving 2000  
Salvo Karma  
Taste My Pain    
Turtles Ahead    


2 die 4

I hate the scary fate
In the mirror
Mutilated by your
Daily terror
It keeps an eye
All the time on me
It's against the one
I want to be

Have I ever done something
To deserve this pain inside?
How could I leave
This damn feeling behind?
I can't live in uncertainty
My place I nedd to find
Will I ever get some rest
All peace in my life?

What do I live for?
I always want more
What would I die for?
Someday you will know

Now prepare yourself
To a journey in me
Take a deep breathe
And sink into this sea
What causes this silence
Oh damn' it is so real
I have many things to share
But life's too short to feel

Float with my brooding thoughts
But never lose yourself
It can be your last mistake
Keep in mind the way back
Don't avert your eyes
Your self-conscience, it's me
You can't quell me
I always will be there

Meghalni valamiért

Utálom az ijesztő arcot
A tükörben
Megcsonkítva a
Mindennapos terrorodtól
Egy szemmel
Mindig engem figyel
Az ellen van
Aki lenni akarok

Tettem valaha valamit
Hogy kiérdemeljem a belső fájdalmat?
Hogy lehetne ezt az átkozott érzést
Magam mögött hagyni?
Nem élhetek bizonytalanságban
Meg kell találnom a helyem
Meglelem-e valaha a nyugalmam
És a békém az életemben?

Mi az , amiért élek?
Mindig többet akarok
Mi az amiért meghalnék?
Egy nap majd megtudod

Most készülj fel
Egy utazásra bennem
Végy egy mély lélegzetet
És merülj el ebben a tengerben
Mi okozza ezt a csendet
Ó ez oly' átkozottul valós
Sok mindent megosztanék
De az élet túl rövid, hogy érezzünk

Lebegj a komor gondolataimmal
De sose tévedj el
Ez az utolsó hibád lehet
Tartsd észben a visszautat
Ne fordítsd el a tekinteted
A lelkiismereted, ez én vagyok
Nem fojthatsz el
mindig itt leszek


Lap tetejére / Top


Follow me down

Now I can see they're not any better
Their lies give'em some more chances
Lil' more time but can't play with fate
It's too late to hide from my hate

I know what will be my weapon
I use yours: that goddamn' silence
Now I arm myself and I turn
against you in your perfect world

I empower from down under
Tear the ancient instincts open
They are leading me through my life
I feed myself throudh my roots

My pain was only a leson
Learned who I really can count on
This taught me how to live my life
Overcome myself to survive

And I want to survive you too
Treading down on the betrayers
I'm gonna wade up my knees
The blleding tears of the weak

Kövess a mélybe

Már látom ők sem többek
A hazugságaik adnak nekik mégnéhány esélyt
Kicsivel több időt de a sorssalnem játszhatnak
Túl késő elbújni a gyűlöletem elő

Tudom mi lesz a fegyverem
A tiéd használom: az átkozott csendet
Most felvértezem magam és ellened
Fordulok a tökéletes világodban

Feltöltődöm lentről a mélyből
Felszakítom az ősi ösztönöket
Ők vezetnek át az életemen
A gyökereimen keresztül táplálkozom

A fájdalmam csak egy lecke volt
Megtanultam kire számíthatok valójában
Ez megtanított, hogy éljem az életem
Legyőzni magam a túlélésért

És téged is túl akarlak élni
Eltaposni az árulókat
Térdig fogok gázolni
A gyengék vérző könnyeiben


Lap tetejére / Top

 

 

Devil's In (Let Devil In)

Alone, since I was born
Cold limbs turned against me
Take a part in my misery
Silence causes me pain
Please alleviate my loneliness
Be the one who never betrayes me

Is Heaven a goddamn freakshow?
Hell can't be more horrifying
Let the end come and set me free
I smell blood in the air
Death is waiting with open arms
Come to me, fill my body

Let Devil in - Devil's in
Let the devil fill my damn' body
Let Devil in - Devil's in
Yeah, let him come to me

Don't forget - there's no way back
A new star on the sky is shining
Let the end come and set me free
I smell blood in the air
Death is waiting with open arms
Come to me, fill my body

Engedd be az Ördögöt

Egyedül, mióta megszülettem
Hideg végtagok fordultak ellenem
Vegyél részt a kínjaimban
A csend fájdalmat okoz
Kérlek enyhítsd a magányom
Legyél az egyetlen, aki nem árult el

A Menyország egy elátkozott freakshow?
A Pokol sem lehet ijesztőbb
Jöjjön a vég és szabadítson fel
Vérszagot érzek a levegőben
A halál tárt karokkal vár
Gyere hozzám, töltsd fel a testem

Engedd be az ördögöt - Benn van
Engedd, hogy feltöltse az átkozott testem
Engedd be az ördögöt - Benn van
Igen, engedjétek hozzám

Ne felejtsd el - nincs visszaút
Új csillag ragyog az égen
Jöjjön a vég és szabadítson fel
Vérszagot érzek a levegőben
A halál tárt karokkal vár
Gyere hozzám, töltsd fel a testem


Lap tetejére / Top

 

 

Diablo De Luxe

You've got to choose what side you on, boy
To win or to lose, to build or to destroy
Move on with this muthafuckin' breakdown
Bring down the whole town if you hear this sound
I'm here again, stronger than ever
Face of an angel, soul of a devil
Learn like a newborn, wise like an old man
Your own worse self who just can't be beaten

You can't see me
You can't hear me
You just feel me

Invisible enemy - a shadow that bites
You are so weak with blood in your eyes
This mental pain - an inner shout
A part of your mind - but I will get out
My cage is the first I blast away
The devil locked inside you will come out anyway
Don't try to run - it makes no sense
You've got to take a part in this devil's dance

Luxus Ördög

El kell döntened melyik oldalra állsz
Nyerni/veszteni, építeni/rombolni
Mozdulj ezzel a lázadással
Rombold le a várost ha ezt a hangot hallod
Újra itt vagyok, erősebb, mint valaha
Egy angyal arca, egy ördög lelke
Tanulékony újszülött, bölcs öregember
Saját rosszabb oldalad, ami legyőzhetetlen

Nem láthatsz
Nem hallhatsz
Csak érzel

Láthatatlan ellenség, egy harapós árnyék
Olyan szánalmas vagy vérrel a szemedben
Ez a lelki fájdalom - egy belső kiáltás
A tudatod egy része - de ki fogok törni
A ketrecem az első amit szétrobbantok
A beléd zárt ördög elő akar jönni
Ne próbálj elmenekülni, nincs értelme
észt kell venned az ördög táncában

Lap tetejére / Top

 

 

Don't nedd at all

I don't need you to understand me
DON'T NEED AT ALL!
I don't need you to ask me questions
You couldn't believe a word
A voice said me from inside:
That's how it must be
I don't need a word to say
DON'T NEED AT ALL!

I don't need you to like me
Don't need at all
I don't need you to search me
And take my hand no more
You can't ever reach me
That's how it must be
I don't need a word to say
DON'T NEED AT ALL!

I don't need you to feel regret
Don't need at all
I don't need you to cry
That lying tears, no more
I don't need it from you
That's how it must be
I don't need more word to say
DON'T NEED AT ALL!

Don't think that you believe me
And do what I ask you for
But I want it anyway:
To shut up and go you whore

Nem kell és kész

Nem kell, hogy megérts
NEM KELL ÉS KÉSZ!
Nem kell hogy kérdezz
Úgysem hinnél el egy szót sem
Egy hang belülről azt mondta:
Így kell, hogy legyen
Nem kell a szó
NEM KELL ÉS KÉSZ!

Nem kell, hogy szeress
Nem kell és kész
Nem kell, hogy keress
Ne fogd a kezem többé
Úgysem érhetsz e
lÍgy kell, hogy legyen
Nem kell a szó
NEM KELL ÉS KÉSZ!

Nem kell, hogy megbánd
Nem kell és kész
Nem kell, hogy sírj
Hazug könnyeket, soha többé
Nem kell ez tőled
Így kell, hogy legyen
Nem kell több szó

NEM KELL ÉS KÉSZ!

Nem hiszem, hogy elhiszed
És amit kérek megteszed
Mégis szeretném:
Fogd be és menj te ribanc

 


Lap tetejére / Top

 

 

Unsaid

Once we'll meet in a dark-cold room
Where the walls are bloody red
Once I'll be as strong as you
You will feel my breath of death

You'll know my name from a place
You'll remember my face no more
I will ask you - something
What you'll never let me know

Something
I wanted something more
Something - Anything
I'm so scarred alone

I take from you - something
And give you what you'd never ask for
I show you the way that you respected
The true faith I was living for

When the pain bites in your body
Than I will laugh, because
You won't believe but I hate you
For this decision of yours

Elmondatlan

Egyszer találkozunk egy sötét-hideg szobában
Ahol vérvörösek a falak
Egyszer olyan erős leszek, mint te
Érezni fogod hullaszagú leheletem

Ismerni fogod a nevem valahonna
nAz arcomra már nem fogsz emlékezni
Kérdezni fogok - valamit
Amit sosem fogsz elárulni nekem

Valami
Szerettem volna valami többet
Valamit - Bármit
Úgy félek egyedül

Elveszek tőled - valamit
És odaadom amit sohasem kérnél
Megmutatom az utat, amit tiszteltél
Az igaz hitet amiért éltem

Amikor a fájdalom marja tested
Én nevetni fogok, mert
Nem fogod elhinni, de gyűlöllek
Ezért a döntésedért

Lap tetejére / Top

 

 

Misgiving 2000

A dream made of plastic
Desire sways me
Death by the central-power
Will find you maybe
Torture-awakening
Brain-dead loneliness
Mass drifts with the current
Are they really human?

I hate this techno-logical belief
I don't wanna talk to answering machines
Mass-loneliness in this age of desease
Why don't you let me hide behind my dreams?

Soul has been left behind
Blind flight into a passion
Sell yourself as a member of the
Daily-routine nation
Don't run away - you can't
Machines keep an eye on you
They can't see through your walls
Your mind has been bought

Balsejtelem 2000

Álom műanyagból
Elringat a vágy
Központilag kiutalt halál
Talán megtalál
Kínzó ébredés
Agyhalott magány
Az árral sodródó tömeg
Ők tényleg emberek?

Gyűlölöm ezt a techno-logikus hitet
Nem akarok üzenetrögzítőkhöz beszélni
Tömeges magány e kóros korban
Miért nem bújhatok az álmaim mögé?

Lélek magára hagyva
Vakrepülés egy indulatba
Add el magad, mint a
Napi-rutin nemzedék tagja
Ne menekülj - nem tudsz
Gépek figyelnekNem látnak át a falaidon
A tudatod vették meg


Lap tetejére / Top

 

 

Salvo Karma

I'm the slave of my past, more and more
I can't digest what I have seen
Life never gonna be like was before
This silence inside makes me scream
Hold me please into your arms
I'm too weak to stop this painflow
My damn journey, it only starts
Take my body and let me go

Voice - comes from above
Noise - rips my head off
A sign - brings me bow down
Lights go out in my mind

I'm blind to see: you come near to me
I only feel your breath burns on my skin
My brain falls asleep to a dream deep so deep
I'm tired of this fight where no one wins

Örömlövés Sors

Egyre inkább a múltam rabszolgája vagyok,
Nem tudom megemészteni, amit láttam
Az élet már sosem lesz olyan, mint azelőtt
Ettől a belső csendtől üvöltenem kell
Kérlek zárj a karjaidba
Gyenge vagyok megállítani e fájdalomfolyamot
Az elátkozott utazásom csak most kezdődik
Vedd el a testem és engedj elmennem

Hang - jön felülről
Zaj - letépi a fejem
Egy jel - térdre kényszerít
Kihunynak a fények a tudatomban

Vak vagyok, hogy lássam: közel jössz hozzám
Csak érzem, ahogy a leheleted a bőrömön ég
Az agyam mélységes mély álomba merül
Belefáradtam a harcba ahol senki sem nyerhet

Lap tetejére / Top

Taste My Pain

Yesterday happen' somethin'
You've never spoken about
I thought I'm a part of your world
Why did you shut me out?

Promises full of pleasures
Why did you steal the light?
Let the rain wash away
The memories that hurt inside

My revenge will take you over
Taste my pain

First I ran from you
Now I slow down
You can get me but can't get over me
I show you what you've denied

Why do you speak about jelausy
If hate is what you feel
Taste my pain so warm so sweet
I embrace you to kill

Ízleld a fájdalmam

Tegnap történt valami
Amiről sosem beszéltél
Azt hittem, a világod része vagyok
Miért zártál ki?

Gyönyörrel teli ígéretek
Miért loptad el a fényt?
Mossa el az eső
A kínzó emlékeket

Elér a bosszúm
Ízleld a fájdalmam

Először menekültem előled
Most lelassítok
Elérhetsz de nem kaphatsz meg
Megmutatom, mit utasítottál el

Miért beszélsz irigységről
Ha gyűlöletet érze
Ízleld a fájdalmam, olyan meleg és édes
Ölellek, hogy megöljelek

Lap tetejére / Top

 

Turtles Ahead

Eh Chico, take a look around
Bow down for the CDT sound
Are you fed up? I don't give a fuck
You arte a clown of
this muthafuckin town punk

Let's have a late night light flight
Turtles airlines will be your guide
It only has first class, free your mind brother
Sit back, relax with the green smooth devil

Never ever think it's a matter of time
To bring us down thanx, we're feelin' fine
Don't have us out of sight, no, but step aside
Don't forget the danger, it's like suicide

Asi me gusta, no question my brother
These words are strong ' bout the lifestyle I prefer
Always speak the truth in the microphone
I like it like that when our minds are stoned

Sientate - Relajate
Con este agradable verde
Estas harto mio hermano
Apartate - No me paro

I try to fly high, but we're damn I see
I can't stop, I won't stop, hay que pasarlo asi
I don't give a fuck to the things you say
No es tu cosa, I still live my way

Teknősveszély

Hé fiú nézz körül
És térdelj le a CDT hangzás előtt
Eleged van (belőlünk)?
Szarunk rá
A város bohóca vagy csöves

Jöjjön egy késő esti laza repülés
A teknős légitársaság lesz a vezetőd
Csak első osztály van,engedd el a tudatod
Ülj le és lazíts a zöld kellemes ördöggel

Sohase gondold, hogy csak idő kérdése
Padlóra küldeni minket, kösz jól vagyunk
Ne veszíts minket szem elől, de állj félre
Ne fledd a veszélyt, ez öngyilkosság

Állj félre, mert itt jön
a CDT teljes gőzzel
Igen gyerünk mindent bele

Én így szeretem, nem kérdéses tesó
Erős szavak az életmód amit erőltetek
Mindig az igazságról beszélj a mikrofonba
Én így szeretem, ha a tudatunk ködös

Repülni akarok,de átkozottak vagyunk
Nem tudok megállni így kell lennie
Szarok rá miket mondasz
Nem a te dolgod,kedvem szerint élek


Lap tetejére / Top