Panic@Tech    
Castaway
Wardance    
Password:Showdown  
Timetrap    
Vuetro    
Dial 666    
Syco I
Ánima    
Eso es    

 


 

Panic@Tech

You don’t refuse the new ideas
But close them into a ghetto
Put chains to the open-minded
Give free way to the terror

Mechanical humanoid nation
Is the solution to your problems
Kill my soul, kill my mind, kill my
Feelings to stop my resistance

I’m not a part of your program
I’m gonna be the error in the system
I won’t be a part of your program
I’m gonna be the error in the system

Machines won’t fight against you
More technology than human
Put gun in the hand of killers
They want fight so show them where they can

I don’t need my name anymore
Instead of it give me a number
One in a million, faceless item
I’m your puppet; please be my master

Pánikroham

Nem utasítod el az új eszméket
De gettóba zárod őket
Láncold meg a nyitott tudatúakat
Adj szabad utat a terrornak

 Mechanikus emberszerű nemzet
A megoldás a problémáidra
Öld meg a lelkem, a tudatom,
Az érzéseim, hogy megállítsd az ellenállásomat

Nem vagyok a programod része
Én leszek a hiba a rendszerben
Nem leszek a programod része
Én leszek a hiba a rendszerben

A gépek nem fognak harcolni ellened
Több technológia, mint ember
Adj fegyvert a gyilkosoknak
Harcolni akarnak, mutasd meg hol tudnak

Nincs szükségem a nevemre többé
Helyette adj egy számot nekem
Egy a millióból, arctalan adat
A bábod vagyok, kérlek légy a mesterem


Lap tetejére / Top

Castaway

Vortex motion in my temper
I can feel them comin’ closer
Cosmic hunters chose their victim
Close to the trap where I am in

Danger for the chaos system
Comin’ closer, I can feel them
Liquid noise sounds so inhuman
Whispering outer space anthem

I’m a castaway
That’s not my place to stay
I wanna find my
Home where I’m from
Help me fly away

Starring eyes I can’t wait longer
I can feel them comin’ closer
Increasing light shows when I turn
Open mind, blurred body pattern

Floating parts of an ex-human
You don’t know who I really am
Danger for the chaos system
I come closer I come with them

Kitaszított

Örvénylő mozgás a hangulatomban
Érzem őket közeledni
Kozmikus vadászok kiválasztották áldozatukat
Közel a csapdához amiben vagyok

Veszély a káosz rendszernek
Közelednek érzem őket
A folyékony zaj olyan embertelenül hangzik
Suttogó űrbéli himnusz

Kitaszított vagyok
Ez nem az én helyem
Szeretném megtalálni az
Otthonom ahonnan származom
Segíts elrepülnöm

Bámészkodó szemek, nem tudok tovább várni
Érzem őket közeledni
Erősödő fény megmutatja amikor átváltozom
Nyitott tudat, elmosódó testminta

Egy volt ember lebegő részei
Te nem tudod hogy ki vagyok valójában
Veszély a káosz rendszernek
Közeledek, velük jövök

 


Lap tetejére / Top

 

Wardance

My question is simple – with me or against me
My body’s with me my soul is my enemy

We dance together on the last night
As evil and good collide in my mind
Closed in a circle like blood in vein
I can’t runaway and it makes me insane

Pain in my lying sins
Fear in my true belief

There’s a forever storm inside
Let me go or my soul tears apart
I’m divided into wrong and right
I hate this fight I lose my mind

I’m only a fool (of life)
In the hand of destiny
I personify (its plans)
He’ll kill me as he’ll be ready

I play – you dance
You play – I dance
He plays – we all dance
You can’t get – I can’t get
We can’t get out of control

On the last page in the book of life
I dance with you whose face is mine

Dead souls invited us for guests
On their faces there is blood and rest
Closed in a circle like blood in vein
I can’t runaway and it makes me insane

Inside me thousands of demons
They don’t let me rest in peace

I’m divided into wrong and right
I hate this fight I lose my mind
Drag me left and right they mangle me
Please set me free they’re killing me

Harci tánc

A kérdésem egyszerű velem vagy ellenem
A testem velem a lelkem ellenem

Az utolsó éjszakán együtt járjuk a táncot
Amikor összeütközik a tudatomban a gonosz és a jó
Bezárva egy körbe mint vér az erekbe
Nem menekülhetek és ez megőrjít

Hazug bűneimben fájdalom
Igaz hitemben félelem

Belül örök vihar tombol
Engedj el, vagy meghasad a lelkem
Ketté vagyok osztva rosszra és jóra
Gyűlölöm ezt a harcot, megőrülök

Csak egy eszköz vagyok
A sors kezében
Én testesítem meg a terveit
Meg fog ölni, ha elkészül

Én játszok – te táncolsz
Te játszol – én táncolok
Ő játszik – mind táncolunk
Te sem tudsz – én sem tudok
Nem tudunk kitörni

Az élet könyvében az utolsó lapon
Veled táncolok akinek az arca az enyém

Holt lelkek hívtak meg minket vendégnek
Arcukon vér és nyugalom
Bezárva egy körbe mint vér az erekbe
Nem menekülhetek és ez megőrjít

Bennem ezernyi démon
Nem hagynak békében nyugodni

Ketté vagyok osztva rosszra és jóra
Gyűlölöm ezt a harcot, megőrülök
Húznak jobbra és balra, széttépnek
Kérlek szabadíts meg, hisz megölnek


Lap tetejére / Top

 

Password:Showdown

Closer, one step closer
One step closer to me
Show yourself, your real face
It’s time to clear who you’d be
I wanna know what can you say
Reasons are what I wanna hear
Speak about you, about your life
That relegated me

Away, go to hell away
Don’t wanna control me
You try to make me blind
But you lie to me I see
I got truth on my side
And I do what I like
That’s all I can say
Go to hell away

Don’t wanna judge me
Don’t judge me
Don’t wanna bind me
I can’t live that way

Closer, one step closer
Try to tell me some more
You can’t… than give up my friend
That’s the only solution I know
You can’t break me I can’t change
You know you came too late
That’s my world you’ve got no place here
Just go to hell away

Jelszó:Leszámolás

Közelebb, egy lépéssel közelebb
Egy lépéssel közelebb hozzám
Mutasd magad, az igazi arcod
Ideje tisztázni ki is lennél te valójában
Tudni szeretném mit tudsz mondani
Érveket akarok hallani
Beszélj magadról, az életedről
Ami száműzött engem

Menj a pokolba
Ne akarj irányítani
Próbálsz megvakítani
De hazudsz nekem, látom
Az igazság az én oldalamon áll
És azt teszek amit akarok
Ez minden, amit mondhatok
Menj a pokolba

Ne akarj elítélni
Ne ítélj el
Ne akarj megkötözni
Nem tudok úgy élni

Közelebb, egy lépéssel közelebb
Próbálj többet mondani
Nem tudsz… akkor add fel, barátom
Ezt az egy megoldást ismerem
Nem törhetsz meg, nem tudok megváltozni
Tudod túl későn jöttél
Ez az én világom, itt nincs helyed
Húzz a pokolba


Lap tetejére / Top

 

Timetrap

I’m sittin’ in a warm soft cradle
I watch myself in the distance
My joy-flow becomes a deformed smile
As recognition breaks my staidness

Stroking wind rises, shapes a funnel
And takes me to another place
Light lifts me up from depth
But darkness numbs me on the surface

Never ever wake me up
From my dream

My body is choking in its sweat
Everything prompts this idyll is fake
Time slows down and gets off again
Climbes up on my legs like a snake

Abrenaline-dope excites wish of life
But the reality shackle binds me tight
Wish of life pumps adrenaline-dope
Time just crawls and trails me slow

Light tears me from depth away
The view before my eyes brightens
I’m melted in the reality dimension
This recognition breaks my staidness

Időcsapda

Egy meleg puha bölcsőben ülök
Nézem magam a távolban
Élvezetfolyamom mosollyá torzul
Ahogy a felismerés összetöri a nyugalmam

A simogató szél erősödik
Tölcsért formál és elragad egy más helyre
Felemel a mélyből a fény
De a felszínen megdermeszt a sötét

Soha ne ébressz fel
Az álmomból

Testem fuldokol önnön verejtékében
Minden azt sugallja, ez az idill hamis
Az idő lassul, újra elindul
Kígyóként csúszik fel a lábamon

Adrenalin-drog élni vágyást gerjeszt
De szorosan megkötöz a valóság-béklyó
Az élni vágyás adrenalin-drogot pumpál
Az idő csak mászik, lassan vonszol magával

Kiszakít a mélyből a fény
A szemem előtti kép kitisztul
Beolvaszt a valóság dimenzió
Ez a felismerés összetöri a nyugalmam


Lap tetejére / Top

 

Vuetro

Estamos aqui por elegir
Una posibilad, guerra
Pacifica por la libertad
Hay una sola regla: en voz alta

Vamos juntos adelante
Ya no venceremos
Ya no es nuestro fin
El fin justifica los medios

These are us - this is yours
Vuetro / De Suyo

Nuestros medios se hicieron el fin
No necesitamos tu dinero
Ni tu alma, ni tu vida
El ruido rompe el silencio

Es lo esencial
Que te sientas bien
Entregate a la musica
La musica te lleva lejos

Tiétek

Egy választásnak itt vagyunk mi
Egy lehetőség, békés
Harc a szabadságért
Egy szabály van: csak hangosan

Gyerünk együtt előre
Győzni már nem fogunk
De ez már nem is fontos
A cél szentesíti az eszközt

Ezek vagyunk mi – a tiétek
Tiétek / természetből adódóan

Nálunk az eszköz lett a cél
Nincs szükségünk a pénzedre
Sem a lelkedre, az életedre
A csendet megtöri a zaj

Ez a lényeg
Érezd jól magad
Add át magad a zenének
És a zene messzire repít


Lap tetejére / Top

 

Dial 666

Sometimes I feel I’m not the same
All alone in the hall of shame
Don’t ever want to be
The one who I have to be

Don’t wake ’em up inside me
Don’t let ’em out of me
If you want to taste how I feel
Dial the number of fear 

Use it but never get used to it
If you get used to
You will be used by
(Dial my number)
(Dial the number of fear)

Enjoy with me these uncertain moments
Of life – come and turn into nonsense
Step out of body through your mind-borders
Feed carefully my inner sleeping monsters

Tárcsázd a 666-ot

Néha úgy érzem nem vagyok a régi
Egyes egyedül a szégyen csarnokában
Te ne akarj soha az lenni
Akinek lennem kell

Ne engedd, hogy felébredjenek bennem
Ne engedd ki őket belőlem
Ha meg akarod ízlelni, hogy mit érzek
Tárcsázd a félelem számát

Használd, de ne szokj hozzá
Ha hozzászoksz
Ki fog használni
(Tárcsázd a számom)
(Tárcsázd a félelem számát)

Élvezd velem ezeket a bizonytalan pillanatait
Az életnek – gyere és változz lehetetlenséggé
Lépj ki a testből a tudat-határaidon át
Etesd óvatosan a bennem alvó szörnyeket


Lap tetejére / Top

 

Syco I

I am turned
I am turned to my real self
I know my fate
My fate is what I accept
The imminent end
Trust in the eternal faith
It made me who I am
I don’t fear to pass away

I don’t need your laws anymore
I write the rules of my game
Driven by my instics
I’ll always find the straight way

Ask me who am I?
Look me in the eyes
It won’t tell a lie

My life – that’s all I’ve got
My fate – is in my blood
Sometimes it lets me left behind
Sometimes it makes from us a tribe

In my skin
You can see: my past is scratched
To face the fear
My rebell pride always helped

You let your envy
Turn to hate and control you
It will ruin everything
That’s what it will do

Your fucked up life turns you against me
But we’ve got the same blood in our veins
Would I be different? Less than you?
No, we are the same

Elmebeteg Én

Megváltoztam
Igazi önmagammá váltam
Ismerem a sorsom
A sorsom az, amit elfogadok
Az elkerülhetetlen véget
Bizalmat az örök hitben
Ami azzá tett, aki vagyok
És nem félek az elmúlástól

Nincs már szükségem a törvényeidre
Én írom a saját játékom szabályait
Az ösztöneimtől vezérelve
Mindig meg fogom találni az igaz utat

Kérdezz meg ki vagyok én
Nézz a szemembe
Nem fog hazudni

Az életem mindenem
A véremben a sorsom
Ez néha elhagyatottá tesz
Néha egy törzset csinál belőlünk

A bőrömön
Láthatod: a múltam be van vésve
Legyőzni a félelmet
Lázadó büszkeségem mindig segített

Te hagyod, hogy az irigységed
Gyűlöletté válva irányítson
És ez mindent el fog pusztítani
Így fog történni

Az elbaszott életed ellenem fordít
De ugyanaz a vér van az ereinkben
Más lennék? Kevesebb mint te?
Nem, egyformák vagyunk


Lap tetejére / Top

 

Ánima

If you get to know
The deepest feeling
You’ll know well what pain means
When it’s about reál
Inner suffering
That bothers you ’til you’re down on your knees
It hurts to lose someone
But on the day of reckoning
I’ll be right if the fire lives on in me

The one who gives me fait
I’m gonna get power
I’m gonna get a friend inside
The one who helps me
To find the right way
The one who surely stands on my side
Beside him in the night
Thousands of souls
Are shining bright

I cry up to the sky

You lead me
Oh so far away
Hand in hand, entwined
But the riad
Came to an end for me
All that dwells is the present Time
Overhead
From the distant sky
I hear you quiet, I see your light

I can go no further
Just walk alone
To the place where silence bors
Big companion
Yet big solitude
And sorrow is yet more and more
Everything disappears slowly
Well-known faces are greeting me
As I reach the end of my road

At the gates of another world

Lélek

Ha megismered a legmélyebb érzést
Tudni fogod mit jelent a fájdalom
Igaz, belső szenvedésről van szó
Ami addig zaklat, míg térdre nem ereszkedsz
Fáj elveszíteni valakit, de az elszámolás napján
Igazam lesz, ha a tűz bennem él tovább

Ő az aki hitet ad, erőt kapok
Lesz egy belső barátom
Ő az aki segít nekem megtalálni a helyes irányt
Ő az aki biztosan mellettem áll
És mellette az éjben ezernyi lélek fényesen ragyog
Felüvöltök az égre

Te vezetsz majd, nagyon messze
Kéz a kézben, összefonódva
De az út számomra véget ért
Minden ami megmaradt, az a jelen
A magasból, a távoli égből
Halkan hallom hangod és látom fényed

Nem tudok tovább menni
Menj egyedül oda, ahol a csend születik
Ott sok a társ, mégis nagy a magány
És még több és több a szomorúság
Minden elhalványul lassan
Ismerős arcok köszöntenek
Amikor elérem az utam végét

Egy másik világ kapujában


Lap tetejére / Top

 

Eso es

Tú me muestras el camino
Un poder autoritativo
Me conduces: adelante o me desvías
Mi decisión es la resistencia

La decisión es mía, sólo la ma
No te creo, la decisión es ma
Quítate de mi vida, se me abren los okos
Se te acerca el destino, más y más ojos abiertos

Eso es
Desesperación

Tu ley es el poder y el dinero
El dinero te maneja pero el poder está conmigo
Mi idea, mi esperanza es la independencia
Mi decisión es la resistencia

Ez igaz

Mutatod az utam
Irányadó hatalom
Vezetsz: előre vagy félre
Az én döntésem az ellenállás

Enyém a döntés, egyedül az enyém
Nem hiszek neked, enyém a döntés
Tűnj el az életemből, kinyílik a szemem
Közeleg a végzeted, egyre több a nyitott szem

Ez így van
Kiábrándultság

A te törvényed a pénz és a hatalom
A pénz irányít téged, de az erő az enyém
Az én eszmém, az én reményem a függetlenség
Az én döntésem az ellenállás


Lap tetejére / Top